FONMONEY´S TOP-UP AND REMITTANCE BLOG
Everything you need to know about worldwide remittance and mobile top-up

W Polsce coraz więcej kart SIM

Liczba aktywnych kart SIM na koniec I kwartału w Polsce było 54,9 mln (w tym ok. 54% to oferty prepaid) - poinformował Główny Urzęd Statystyczny.

Na 100 mieszkańców w końcu marca br. przypadało 142,3 abonentów i użytkowników (wobec 140,8 w końcu grudnia ub. roku oraz 133,0 przed rokiem), czyli na jednego Polaka przypada 1,42 karty. karta sim

Utrzymał się spadek liczby linii telefonii stacjonarnej zapoczątkowany w 2005 r. W końcu marca br. ich liczba w sieci publicznej telefonii przewodowej wyniosła ok. 5,8 mln i była o ok. 2,7% niższa niż w końcu ub. roku. Na 100 mieszkańców przypadało 14,9 łączy (w końcu ub. roku – 15,40). Liczba łączy w dostępach ISDN ukształtowała się na poziomie ok. 922 tys. (w tym ok. 95% zainstalowano w miastach) i była o ok. 2% mniejsza niż w końcu ub. roku.

Obliczonia zostały przeprowadzone na podstawie danych o liczbie ludności Polski z maja 2012, która wynosiła - według GUS - 38,208 mln osób.

Źródło: GUS